en English

Nejsem obyčejná motyka! Jsem HRAČKA a miluji se všemožně bít.